Ystadegau Blwyddyn 1:

Nawr rydym wedi cwblhau blwyddyn weithredu lawn, gallwn ni ddechrau gwirio ein perfformiad yn erbyn ein rhagfynegiadau. 

Yn ôl data a gyhoeddwyd gan y llywodraeth yma, roedd cyflymder gwynt ar draws y DU oddeutu 5% yn is na’r cyfartaledd dros y 10 mlynedd ddiwethaf (bu’n haf tawel iawn fel y gwelwch o’r graff isod). 

Ein hallbwn o 1af Medi 2017 hyd at 31 Awst 2018 oedd 1,914,334 kWh, sydd tua 12% yn is na’r allbwn a ragwelir mewn blwyddyn gyfartalog. 

Nid yw allbwn ynni o dyrbin gwynt yn gymesur â chyflymder y gwynt – mae haneru cyflymder y gwynt yn lleihau’r ynni yn y gwynt i un wythfed o’r swm. Gallwn weld effaith cyflymder gwynt llai ar gynnyrch ynni o’r tyrbin gan ddefnyddio’r model cyfrifiadurol ar wefan EWT yma. Mae hyn yn dangos bod cyflymder gwynt o 5% yn arwain at yr allbwn yn gostwng tua 11%, sydd bron yn cyd-fynd â’n hallbwn wedi’i fesur. 

Mae hyn i gyd yn awgrymu y dylai ein rhagamcaniadau gwreiddiol ar gyfer perfformiad hirdymor y tyrbin fod yn agos iawn. 

Mae’r graff isod yn dangos ein cynnyrch allbwn o fis i fis o gomisiynu hyd yn hyn, ac mae’n dangos effaith misoedd tawel iawn yr haf.

Mae'r sylwadau wedi cau.