YnNi Teg yn Ysgol Meidrim

YnNi Teg at Ysgol Meidrim

Mae disgyblion Ysgol Meidrim wedi cael eu tretio i wers ar ynni a’i gynhyrchiad gan Jeremy Thorp, Cyfarwyddwr yn YnNi Teg.  Mae YnNi Teg Cyf yn Gymdeithas Budd Cymunedol sydd yn gweithredu tyrbin gwynt ger yr ysgol, yng Nghaerfyrddin.

Dywed Jeremy Thorp:

“Cawsom ddiwrnod ardderchog gyda’r disgyblion hynod yn Ysgol Meidrim. Trafodwyd trydan, tanwyddau ffosil ac ynni glân. Cawsom ymweliad i’r tyrbin gan gwblhau cwis, ond brysio yn ôl i’r ysgol i adeiladau tyrbinau bychain yn y dosbarth, oherwydd y gwynt a’r glaw. Gwelodd y bobl ifanc y tyrbin yn gweithio i’r eithaf.”

Rhagwelir y bydd y tyrbin yn generadu oddeutu 2100 MWh o drydan yn flynyddol, digon o ynni i bweru 650 o gartrefi. Amcangyfrifir bod y tyrbin 900kW EWT yn rhwystro 827 tunnell o CO2  rhag myned i mewn i’r atmosffer yn flynyddol.

Dywed Steffan Jones, y Pennaeth yn Ysgol Meidrim:

“Hoffwn ddiolch i Jeremy a thîm YnNi Teg am ddod i roi diwrnod anhygoel o brofiadau diddorol i’r plant. Rwyf wedi gweld y budd i’r gymuned leol o ynni gwyrdd; mae tyrbin 500kW ym Mwlchgwynt ddechreuodd eneradu ynni ym Mai 2016 wedi creu Cronfa Gymunedol ac mae’n cefnogi prosiectau yn y pentref erbyn hyn.”

Mae YnNi Teg yn creu cronfa gymunedol er budd y gymuned leol gerllaw y tyrbin.

Dywed Jeremy Thorp:

“Rydym yn ymroddedig i adeiladu cymunedau cryfach a gwydnach yng Nghymru ac i ledaenu y budd o eneradu ynni ar draws y gymdeithas yn hytrach na’i fod yn nwylo yr ychydig rai. Mae cynnig cyfranddaliadau YnNi Teg yn agored erbyn hyn  ac rydym yn gobeithio codi £1.8M.”

Gall unrhyw un sydd yn 16 mlwydd oed neu yn hŷn wneud cais am rhwng £100 a £100,000 mewn cyfranddaliadau. Mae cyfranddalwyr yn dod yn aelodau yn YnNi Teg, sydd yn gymdeithas gofrestredig, yn awtomatig. Mae gan Gymdeithas Gofrestredig set o reolau, sydd wedi eu cymeradwyo a’u cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

Mae mwy o wybodaeth am gynnig cyfranddaliadau cymunedol YnNi Teg a ffurflen gais ar gael ar-lein yn http://www.ynniteg.cymru/share-offer/.

Mae'r sylwadau wedi cau.