YnNi Teg yn lansio eu cynnig cyfranddaliadau ac yn Mynd yn Wyrdd i helpu i ddiogelu coedwig drofannol maint Cymru

YnNi Teg directors Go Green

Ar Ddydd Gwener, 13eg Hydref 2017, bydd Cyfarwyddwyr YnNi Teg yn ymuno mewn diwrnod o weithredu cenedlaethol drwy fynd yn wyrdd i gefnogi’r elusen amgylcheddol, Maint Cymru, tra hefyd yn lansio eu cynnig cyfranddaliadau eu hunain ar gyfer eu prosiect tyrbin gwynt yn Sir Gaerfyrddin. O wisgo sanau gwyrdd i wisgo wigiau a phaent gwyneb gwyrdd, mae’r Cyfarwyddwyr yn ymuno â channoedd o bobl ar draws Cymru i godi arian i helpu i ddiogelu ardal o goedwig drofannol sydd ddwywaith maint ein gwlad ni.

Eglurodd Rob Proctor, o YnNi Teg: “Byddwn yn cymryd rhan mewn taith feics noddedig o’n tyrbin gwynt ym Meidrim, Sir Gaerfyrddin, yr holl ffordd i Gaerdydd – cyfanswm o tua 90 milltir. Byddwn wedi gwisgo mewn gwyrdd felly bydd yn ddigon hawdd i’n hadnabod ar y ffordd!! Pan gyrhaeddwn Gaerdydd, byddwn yn lansio ein cynnig cyfranddaliadau yn swyddogol fel rhan o’r digwyddiad Maint Cymru, yn y Tramshed.”

Dywedodd Rita Singh, Cyfarwyddwr Maint Cymru: “Mae llawer o fusnesau ledled Cymru yn bwriadu Mynd yn Wyrdd drwy gynnal gwerthiannau bwydydd wedi eu pobi yn eu swyddfeydd neu gystadlaethau beicio i’r gwaith, ac rydym yn falch i fod yn gweithio ochr yn ochr gydag YnNi Teg i’w helpu i lansio eu cynnig cyfranddaliadau. Mae llawer o syniadau gwych i godi arian ar y thema gwyrdd. Y peth gorau oll, yw fod yr holl arian sydd yn cael ei godi yng Nghymru yn cael ei ddwblu drwy ein cronfa gyfatebol.”

Bydd yr arian sy’n cael ei godi ar gyfer Maint Cymru yn cael ei wario ar ystod o weithgareddau fydd yn helpu i ddiogelu coedwigoedd trofannol – o brynu eginblanhigion coed, i ariannu ceidwadau a chefnogi pobl leol gyda chyfleoedd busnes cynaliadwy bychan, drwy lobïo am hawliau perchnogaeth tir ar gyfer cymunedau lleol.

Mae coedwigoedd trofannol y byd yn amsugno bron i un rhan o bump o’r allyriadau carbon deuocsid mae dyn yn ei greu yn y byd ac un o brif nodau Maint Cymru yw i godi ymwybyddiaeth yn y pwysigrwydd o amddiffyn y coedwigoedd, fel rhan o’n hymateb cenedlaethol i newid hinsawdd.

Wedi cyrraedd targed nodedig yn ddiweddar – diogelu ardal o goedwig drofannol sydd ddwywaith maint Cymru – y gobaith yw mai diwrnod Mynd yn Wyrdd eleni fydd y mwyaf eto ac y bydd yn cael effaith sylweddol tuag at helpu i gynnal coedwigoedd trofannol i’r dyfodol.

Os hoffech noddi tim YnNi Teg, dilynwch y ddolen yma – https://mydonate.bt.com/fundraisers/ynniteg

Mae'r sylwadau wedi cau.