Yn dweud pants i newid hinsawdd!

Yn y cynnig cyntaf o’i fath yn y byd ynni cymunedol, bydd buddsoddwyr newydd sydd yn ymuno ag YnNi Teg rhwng rŵan a Gorffennaf yr 8fed (diwrnod olaf Pythefnos Ynni Cymunedol) yn derbyn dilledyn sydd yn foesegol ac yn gynaliadwy: pâr o drôns neu nicer “ei bweru gan wynt” wedi eu cynhyrchu gan Greenfibres.com

Cawsom y syniad o gynnig y pants am ddim ar ôl darllen am y materion moesegol sy’n gysylltiedig â chynhyrchu dillad, megis amgylchiadau gwaith y gweithwyr, y defnydd o blaladdwyr, a llygredd. Mae dillad isaf yn broblem arbennig gan ei fod yr un math o ddilledyn y mae pawb wastad am ei brynu yn newydd.

Mae’r dillad isaf cynaliadwy wedi eu gwneud o 95% cotwm ac yn dod mewn lliw du ar gyfer merched neu liw aubergine i ddynion, ac mewn gwahanol feintiau. Bydd “ei bweru gan wynt”, sef y slogan buddugol o’n cystadleuaeth cyfryngau cymdeithasol ddiweddar, wedi ei brintio arnynt yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Dywedodd Jeremy Thorp, Cyfarwyddwr yn YnNi Teg: “Mae pawb wastad angen dillad isaf, felly gwnaethom benderfynu cynhyrchu rhai sydd yn foesegol, yn ymarferol ac yn ddoniol. Gall ein buddsoddwyr newydd ddweud pants i newid hinsawdd drwy ddangos eu cefnogaeth i ynni gwynt dan berchnogaeth gymunedol!”

Cofiwch mai nid y dillad isaf yn unig y byddwch yn ei dderbyn. Yn bwysicach fyth, bydd buddsoddwyr hefyd yn ennill graddfa enillion sydd wedi ei dargedu ar 5% yn flynyddol dros 20 mlynedd ar eu buddsoddiad, gyda lleiafswm buddsoddiad cyn lleied â £100, tra hefyd yn helpu tŵf ynni adnewyddadwy dan berchnogaeth gymunedol yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r llun uchod yn dangos y dillad isaf yn cael eu modelu gan ein cyfarwyddwyr: Dan, Jeremy a Rob.

Er mwyn buddsoddi ac i hawlio eich pâr chi eich hun, lawrlwythwch ein dogfen cynnig cyfranddaliadau ‘nawr.

A gadwech i ni wybod pa rai fyddech yn eu hoffi: Mae’r nicers du i ferched ar gael mewn meintiau XS, S, M, L neu XL, tra mae’r tronsiau bocsyr mewn lliw aubergine i ddynion ar gael mewn S, M, L ac XL.

Mae'r sylwadau wedi cau.