Partneriaid

Roedd cefnogaeth gan y sefydliadau canlynol yn hanfodol i lwyddiant ein prosiect.

EWT – cyflenwr ein tyrbin a’n prif gontractwr – yn cwblhau ein prosiect yn union ar amser ac o fewn y gyllideb

Windcare Ltd – Wedi eu contractio gan EWT i ymgymryd â’r gwaith peirianwaith sifil – cawsant eu canmol gan y tirfeddiannwr am eu gofal a’u sylw.

Cyllid Cymru – am ddarparu benthyciad ariannol i’n galluogi i adeiladu mewn amser ar gyfer dyddiad cau y Tariff Bwydo i Mewn (FIT).

YnNi Lleol – am ddarparu cyllid yn ystod y camau cynnar ar gyfer taliadau Grid oedd angen i’w talu cyn i’r prif gyllid gael ei drefnu.

Western Power Distribution – am osodiad di-drafferth y cysylltiad grid.

Ynni Cymunedol Cymru – am gaffaeliad cychwynnol y safle a rheoli’r prosiect hyd at gwblhau.

Egni Seren – am drefnu y caniatâd cynllunio, y cofrestru FIT ac am gynnig y safle i Ynni Cymunedol Cymru fel cynllun cymunedol.

QuadConsult – am weithredu fel Peiriannydd y Perchennog ar gyfer YnNi Teg a sicrhau bod yr adeiladu yn cael ei gwblhau i’r fanyleb.

Dolennau eraill defnyddiol

Mae Shares.coop yn wefan gyfeirio chwiliadwy sydd yn cynnig rhestru sylfaenol yn rhad ac am ddim ar gyfer holl gynigion cyfranddaliadau cymunedol yn y Deyrnas Unedig. Noddir www.shares.coop gan cbc.coop fel rhan o’n hymrwymiad i werthoedd ac egwyddorion cydweithredol.