Lawrlwythiadau

Rheolau

Mae YnNi Teg yn cael ei reoli gan set o reolau sydd wedi eu cofrestru gyda’r Awdurdod Ymddygiad Ariannol. Lawrlwythwch ein rheolau yma.

Cynllun busnes

Lawrlwythwch yma y cynllun busnes sydd wedi ei baratoi gan y Bwrdd ar gyfer y prosiect tyrbin.