Gwnewch eich bil trydan yn garbon niwtral gydag YnNi Teg

Carbon neutral cup of tea

Image credits: Cup of tea: Freeimages.com | Stamp: 123RF

Oeddech chi yn gwybod y gall prynu cyfranddaliadau YnNi Teg eich helpu i wrthbwyso eich hôl troed carbon o’ch defnydd trydan?

Am bob £1 yr ydych yn ei roi i mewn i gyfranddaliadau yn ein tyrbin YnNi Teg, byddwn yn generadu ychydig dros 1 kWh o drydan carbon sero y flwyddyn. Roedd cyfanswm ein costau adeiladu ychydig o dan ddwy filiwn o bunnoedd, a disgwyliwn eneradu ychydig dros ddwy filiwn o kWh y flwyddyn.

Felly, os prynwch £1000 o gyfranddaliadau, mae hynny yn cyfateb i fod yn berchen ar eich tyrbin gwynt eich hun yn cynhyrchu 1000 kWh y flwyddyn. Mae hynny tua 38,000 cwpaned o de, neu tua 1,800 o filltiroedd mewn car trydan.

Y cyfartaledd cenedlaethol am ddefnydd o drydan mewn un tŷ mewn un flwyddyn yw 3,300 kWh, ond os ydych yn darllen hwn mae’n debyg eich bod yn defnyddio trydan mewn modd mwy economaidd na’r cyfartaledd cenedlaethol. Yn dibynnu ar dreuliant eich cartref, gallasai 1000 o gyfranddaliadau ganslo allan hanner y carbon o’r trydan rydych yn ei ddefnyddio yn y cartref.

Cymerwch olwg ar eich bil trydan i ddarganfod beth yw eich treuliant blynyddol. Os byddwch yn prynu y nifer hwnnw o gyfranddaliadau yn YnNi Teg, byddwch wedi gwrthbwyso eich hôl troed carbon o’ch defnydd o drydan.

Rydym yn gwybod bod gwrthbwyso yn fater dadleuol, ond mae hynny oherwydd nad oes sicrwydd yn aml bod y cynilion carbon hynny yn mynd i ddigwydd. Ond gydag YnNi Teg, gallwch weld yn union beth mae eich arian yn ei wneud a beth y bydd yn ei wneud dros yr 20 mlynedd nesaf.

Ar ben hynny, dylech dderbyn enillion o 5%, ar gyfartaledd, ar eich cyfranddaliadau – felly, am unwaith, dewis yr opsiwn moesegol yw’r opsiwn ariannol synhwyrol hefyd!

Mae'r sylwadau wedi cau.