Enillwch bâr o drôns (neu nicer)!

Allwch chi ein helpu gydag ychydig o ymchwil marchnata? Rydym wrthi’n cynllunio ymarferiad marchnata ar gyfer Ynni Teg Cyf – cymdeithas ynni cymunedol Gymreig sydd newydd adeiladu tyrbin gwynt 900kW.

Rydym yn gwerthu cyfranddaliadau yn y gymdeithas ar hyn o bryd, ac wrthi’n cynllunio syniad marchnata newydd ar gyfer hyrwyddo’r cynnig cyfranddaliadau yma. Bydd hyn yn cynhyrchu rhywbeth eithaf unigryw, nwyddau wedi eu cynhyrchu yn foesegol yr ydych eu hangen ac y byddwch yn eu defnyddio.

Trafodwyd dillad isaf mewn erthygl ddiweddar yn Ethical Consumer (darllen hanfodol i bawb), mae’n rhywbeth mae pawb angen ei brynu, ac mae’r rhan helaeth yn golygu defnydd gormodol o blaladdwyr, llafur ecsbloetiol, dinistro cynefinoedd a llygru dŵr. Bwriadwn gynhyrchu tronsiau a nicers (i ddynion ac i ferched) drwy gyflenwyr mae Ethical Consumer yn eu cymeradwyo fel rhai sydd yn ymarfer arfer orau y diwydiant. Byddwn yn rhannu rhai gyda’r ceisiadau am gyfranddaliadau, ac hefyd yn eu cynnig ar werth. (Fyddan nhw yn dod yn eitemau casgladwy ac yn newid dwylo am arian mawr ar Ebay?)

Gan fod Ynni Teg yn gweithredu tyrbin gwynt, mae digon o gyfle ar gyfer mwyseiriau doniol. Ein cwestiwn i chi ydi: A fyddech chi yn gwisgo dillad isaf wedi eu printio gyda’n logo ni a neges yn gysylltiedig â gwynt tebyg i’r rhai isod?

YnNi Teg pants design YnNi Teg pants design YnNi Teg pants design

Pa un o’r brawddegau isod fyddech chi yn eu dewis: (neu mae rhyddid i chi gynnig rhai gwell na’r rhain. Os byddwn yn defnyddio eich brawddeg chi fe gewch bâr o drôns / nicer am ddim).

Dwi’n caru pŵer gwynt
Pwerwyd gan y gwynt
Rwyf yn gyd-berchennog ar eneradur gwynt 900kW
900kW o bŵer gwynt cynaliadwy

A cofiwch hefyd bod ein cynnig cyfranddaliadau yn dal yn agored. Gwnewch gais drwy ein gwefan ynniteg.cymru os gwelwch yn dda. (drwy wneud cais rwan gallwch hawlio pâr o drôns neu nicer os bydd ein hymchwil marchnata yn ein perswadio i symud ymlaen).

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud eich awgrymiadau

Trons

Mae'r sylwadau wedi cau.