Dywedwch wrth y byd am YnNi Teg!

Os ydych chi wedi buddsoddi yn YnNi Teg eisioes, rydym yn hynod ddiolchgar – ond allech chi ein helpu hyd yn oed ymhellach drwy gynorthwyo i hyrwyddo’r gwaith rydym yn ei wneud?

Rydym angen codi £1.8m i dalu costau ein tyrbin bendigedig, sydd yn golygu ein bod angen cyrraedd llawer iawn o fuddsoddwyr posib. Os ydych ar Facebook neu Trydar gallwch, wrth gwrs, rannu ein pyst ni gyda’ch dilynwyr, ac mae hynny yn ffordd ardderchog i helpu i ledaenu’r gair ac rydym yn annog hynny yn fawr!

Ond dymunwn hefyd greu rhywfaint o gynnwys er mwyn ei bostio ar ein cyfrifau cyfryngau cymdeithasol ein hunain, a dyma lle gallwch ein helpu o ddifrif!

Gallech, er enghraifft, yrru ffotograff i ni ohonoch chi eich hun yn esbonio pam eich bod wedi buddsoddi.

Yn well byth, gallech ffilmio fideo byr (20-30 eiliad efallai) ohonoch chi eich hun yn siarad am eich penderfyniad i fuddsoddi.

Nid oes angen i chi fod yn ffilmiwr o fri i wneud fideo, ac nid oes angen offer arbenigol arnoch; yr oll sydd ei angen yw fideo ar eich ffôn clyfar, a gallwch ei yrru i ni drwy e-bost.

Os nad oes gennych ffôn clyfar, neu os nad ydych yn hyderus i recordio eich hun, gallwn hyd yn oed drefnu i’ch ffilmio. Rydym yn ceisio ei gwneud mor hawdd, a chyn lleied o frawychus, â phosib i’n buddsoddwyr allu helpu; fel y byddwch yn gwerthfawrogi, mae’n bwysig iawn ein bod yn dweud wrth y byd am YnNi Teg, felly rydym yn hapus i’w wneud mor hawdd â phosib i’n buddsoddwyr a’n haelodau allu cyfranogi.

Os ydych yn hapus i fod yn lais i YnNi Teg, e-bostiwch ni yn info@ynniteg.cymru ac fe ddechreuwn symud pethau ymlaen.

Mae'r sylwadau wedi cau.