Cynnig nwyddau marchnata moesegol, cynaliadwy, unigryw

YnNi Teg purple underpants

Fel cymhelliant arbennig, bydd pob cais ar gyfer cyfranddaliadau yn YnNi Teg fydd yn cael ei dderbyn cyn 8 Gorffennaf 2018 yn derbyn eitem sydd yn nwydd moesegol a chynaliadwy, sef pâr o drôns/nicer o ffynhonnell gan gyflenwr ‘best buy’ Ethical Consumer,  Greenfibres.com.

Yn ddiweddar, tynnodd Ethical Consumer sylw at broblemau sy’n gysylltiedig â chynhyrchu dillad, gan amlygu materion megis amgylchiadau ar gyfer gweithwyr, y defnydd o blaladdwyr, a llygredd. Mae dillad isaf yn broblem arbennig, gan ei fod yn un math o ddilledyn yr ydych angen ei brynu yn newydd, ble mae’n bosib prynu dillad allanol o siopau elusen a.y.y.b. Hyd yn hyn, mae YnNi Teg wedi ymatal rhag cynhyrchu nwyddau marchnata oherwydd, yn aml, nwyddau o’r fath yw un o’r euogion am greu sothach diangen i’w daflu i ffwrdd, ond rhoddodd yr erthygl Ethical Consumer yma y syniad i ni ar gyfer creu nwyddau marchnata moesegol, cynaliawy ac unigryw. Rydym felly wedi dod ynghyd â chyflenwr ‘best buy’ Ethical Consumer, Greenfibres, i gynhyrchu tronsiau a nicers “Pwerwyd gan y Gwynt” YnNi Teg.

Fel cymhelliant arbennig, bydd pob cais dderbyniwn cyn ddiwedd Ebrill yn gymwys am bâr o drôns/nicer YnNi Teg yn rhad ac am ddim. Rydym yn dal wrthi’n cael gafael ar y cyflenwadau ac yn trefnu’r printio, ond bydd pob cais o heddiw ymlaen yn gymwys (byddwn yn cysylltu â chi i ddarganfod eich gofynion). Mae fersiynau dynion a merched ar gael.

Byddwch, yn fuan, yn gallu prynu parau ychwanegol drwy ein gwefan ynniteg.cymru

Mae'r sylwadau wedi cau.