Cynnig cyfranddaliadau

*Mae’r Cynnig Cyfranddaliadau nawr ar gau*

 

Diolch I bawb sydd wedi buddsoddi yn YnNi Teg! Wrth ddod yn aelod, rydych yn ein helpu i gyflawni ein cenhadaeth o ddatblygu dyfodol egni glân, lliniaru newid hinsawdd, adeiladu cymunedau  cryfach, mwy gwydn yng Nghymru, a lledaenu budd perchnogaeth ar draws cymdeithas yn hytrach nac yn nwylo yr ychydig.

YnNi Teg turbine

 

Wedi’ch siomi nad ydych chi’n gallu cymryd rhan?

Peidiwch â phoeni! Mae’r gymuned ynni cymunedol yn agor cynnigion cyfranddaliadau trwy’r adeg ledled Cymru, gydag ystod o dechnolegau a phrosiectau sy’n chwilio am gefnogaeth.

Os hoffech gael eich hysbysu am gyfleoedd I fuddsoddi yn y dyfodol, ewch i wefan Ynni Cymunedol Cymru ac ymunwch â’u rhestr bostio ‘Cynnig Cyfranddaliadau’.

 

Community Shares Standard logo

Rhoddir y Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol gan yr Uned Cyfranddaliadau Cymunedol i gynigion sydd yn cyfarfod gyda safonau arfer dda cenedlaethol.

Am fwy o wybodaeth ynghylch cyfranddaliadau cymunedol, y Marc Safon Cyfranddaliadau Cymunedol a’r Uned Cyfranddaliadau Cymunedol, ewch i: communityshares.org.uk