Cynnig Bondiau

Croeso i’n cynnig bond. Gallwch brynu bondiau yn ein cymdeithas a fydd yn ennill llog sefydlog o 4% i chi.

Mae’r cynnig yn agor ar 26 Ebrill 2019 ac yn cau ar 27 Mai 2019.

Byddwn yn talu llog yn flynyddol, yn ogystal ag adenillion o 10% o’ch cyfalaf bob blwyddyn, tan ddiwedd blwyddyn 10 byddwch wedi derbyn eich holl gyfalaf yn ôl.
Gallwch wneud cais i dynnu eich bondiau sy’n weddill yn ôl ar unrhyw adeg ac nid oes cosb am dynnu’n ôl yn gynnar. Byddwch yn derbyn llog ar gyfer unrhyw ran-flwyddyn pro-rata.

Dim ond £200,000 o fondiau sydd ar gael drwy’r cynnig hwn a bydd y cynnig yn cau ar 27 Mai neu pan gyrhaeddir y targed, p’un bynnag sy’n digwydd gyntaf.

I ddarllen y cynnig bondiau, cliciwch yma.

Byddwn yn defnyddio’r cyfalaf i’n galluogi i ad-dalu rhai o’n benthyciadau adeiladu gwreiddiol yr ydym yn talu cyfradd llog uwch arnynt. Mae hyn yn golygu ein bod yn creu mwy o warged y byddwn yn ei ddefnyddio i helpu i sefydlu mwy o gynlluniau ynni cymunedol trwy ein cronfa ynni cymunedol.

Gallwch wneud cais ar-lein drwy lenwi ein ffurflen gais Bond neu drwy lenwi’r ffurflen gais yng nghefn y ddogfen cynnig bond a’i phostio atom yn y cyfeiriad ar y ffurflen.